Ẩm thực

L' Avenue, the Western Cuisine

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  12:00 - 22:00
 • Thứ 3
  12:00 - 22:00
 • Thứ 4
  12:00 - 22:00
 • Thứ 5
  12:00 - 22:00
 • Thứ 6
  12:00 - 22:00
 • Thứ 7
  12:00 - 22:00
 • Chủ Nhật
  12:00 - 22:00

Thể loại ẩm thực

 • Món Âu
 • Món quốc tế
 • Steakhouse

Các chi tiết khác

 • Gọi món (à la carte)
 • Chỗ ngồi ngoài trời
 • Có thể đặt bàn trước

Mei Sien Chinese Restaurant

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  11:00 - 14:00
 • Thứ 2
  17:00 - 21:30
 • Thứ 3
  11:00 - 14:00
 • Thứ 3
  17:00 - 21:30
 • Thứ 4
  11:00 - 14:00
 • Thứ 4
  17:00 - 21:30
 • Thứ 5
  11:00 - 14:00
 • Thứ 5
  17:00 - 21:30
 • Thứ 6
  11:00 - 14:00
 • Thứ 6
  17:00 - 21:30
 • Thứ 7
  11:00 - 14:00
 • Thứ 7
  17:00 - 21:30
 • Chủ Nhật
  11:00 - 14:00
 • Chủ Nhật
  17:00 - 21:30

Thể loại ẩm thực

 • Món Trung Quốc

Không gian

 • Phù hợp với gia đình
 • Hiện đại
 • Lãng mạn

Các chi tiết khác

 • Gọi món (à la carte)
 • Tự chọn (buffet)

Trang Garden Thai & International Restaurant

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  06:00 - 22:00
 • Thứ 3
  06:00 - 22:00
 • Thứ 4
  06:00 - 22:00
 • Thứ 5
  06:00 - 22:00
 • Thứ 6
  06:00 - 22:00
 • Thứ 7
  06:00 - 22:00
 • Chủ Nhật
  06:00 - 22:00

Thể loại ẩm thực

 • Quán cafe
 • Món quốc tế
 • Món Thái

Không gian

 • Phù hợp với gia đình
 • Truyền thống
 • Hiện đại

Các chi tiết khác

 • Gọi món (à la carte)
 • Tự chọn (buffet)
 • Chỗ ngồi ngoài trời
 • Có thể đặt bàn trước