Ẩm thực

Mei Sien Chinese Restaurant

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  11:00 - 14:00
 • Thứ 2
  17:00 - 21:30
 • Thứ 3
  11:00 - 14:00
 • Thứ 3
  17:00 - 21:30
 • Thứ 4
  11:00 - 14:00
 • Thứ 4
  17:00 - 21:30
 • Thứ 5
  11:00 - 14:00
 • Thứ 5
  17:00 - 21:30
 • Thứ 6
  11:00 - 14:00
 • Thứ 6
  17:00 - 21:30
 • Thứ 7
  11:00 - 14:00
 • Thứ 7
  17:00 - 21:30
 • Chủ Nhật
  11:00 - 14:00
 • Chủ Nhật
  17:00 - 21:30

Thể loại ẩm thực

 • Món Trung Quốc

Không gian

 • Phù hợp với gia đình
 • Hiện đại
 • Lãng mạn

Các chi tiết khác

 • Gọi món (à la carte)
 • Tự chọn (buffet)

Cafe de Trang Restaurant

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  06:00 - 22:00
 • Thứ 3
  06:00 - 22:00
 • Thứ 4
  06:00 - 22:00
 • Thứ 5
  06:00 - 22:00
 • Thứ 6
  06:00 - 22:00
 • Thứ 7
  06:00 - 22:00
 • Chủ Nhật
  06:00 - 22:00

Các chi tiết khác

 • Gọi món (à la carte)
 • Tự chọn (buffet)