สัมมนาและจัดเลี้ยง

  • seminar coffee 1260.jpg
  • -3-1-1.jpg
  • DSC_0026.jpg
  • ภาพห้องประชุมแกรนด์บอลรูมชั้น3-4.jpg
  • ภาพห้องประชุมมิตติ้งชั้น 2-2.jpg
  • DSC_0194.jpg
  • DSC_0291.JPG
  • 1936*1292.jpg
  • มุม.jpg

ห้องแกรนด์บอลรูม

-3-4-1.jpg
เรามีห้องสัมมนาหลากหลายรูปแบบ สำหรับงานเลี้ยงและสัมมนาของท่าน ห้องแกรนด์ บอลรูม เป็นห้องขนาดใหญ่ที่สุดของโรงแรมเรา มีขนาด 450.65 ตารางเมตร, 18.282x24.65 เมตร จุผู้เข้าร่วมสัมมนาในรูปแบบโรงหนังได้ถึง 600 ท่าน, รูปแบบห้องเรียน หรือ คลาสรูมได้ถึง 400 ท่าน, รูปแบบโต๊ะจัดเลี้ยง ได้ถึง 250 ท่าน และรูปแบบคอคเทล  500 ท่าน

 

ห้องสามเสน 1 และ 2

-2-2.jpg
ห้องสามเสนแบ่งออกเป็น 2 ห้อง คือ ห้องสามเสน 1 และ ห้องสามเสน  ตกแต่งในรูปแบบใหม่ มีเครื่องเสียง ไมค์ และอุปกรณ์ต่างๆ ขนาดของห้องคือ 134.14 ตารางเมตร, 8.955x14.98 เมตร. จุผู้เข้าร่วมสัมมนาในรูปแบบโรงหนังได้ถึง 100 ท่าน, รูปแบบคลาสรูมได้ถึง : 80 ท่าน, รูปแบบโต๊ะจัดเลี้ยง ได้ถึง 40 ท่าน และรูปแบบคอคเทล 100 ท่าน

 

ห้องวิสุทธิกษัตริย์

ห้องวิสุทธิกษัตริย์ เป็นห้องที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโรงแรม ตกแต่งรูปแบบไทย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ขนาดของห้องคือ 297.7 ตารางเมตร, 28.06x10.61 เมตร จุผู้เข้าร่วมสัมมนาในรูปแบบโรงหนังได้ถึง 200  ท่าน, รูปแบบคลาสรูม 170 ท่าน, รูปแบบจัดเลี้ยง 150 ท่าน และรูปแบบคอคเทล 250 ท่าน
 

ห้องศรีตรังทั้งสามห้อง

ห้องศรีตรัง แบ่งออกเป็น 3 ห้อง ตกแต่งรูปแบบไทย  พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ขนาดของห้องคือ  62.40 ตารางเมตร, 8x7.8 เมตร จุผู้เข้าร่วมสัมมนาในรูปแบบโรงหนังได้  40 ท่าน ต่อห้อง, รูปแบบคลาสรูม 35 ท่าน, รูปแบบจัดเลี้ยง 30 ท่าน และ รูปแบบคอคเทล 50 ท่าน